vị trí hiện tại:trang đầu > Thời trang

【cách nổ hũ mini poker】Đàm phán tới 20 lần, Dự án BOT QL51 vẫn chưa thể chấm dứt hợp đồng

Sau nhiều lần đàm phán hợp đồng,ĐàmphántớilầnDựánBOTQLvẫnchưathểchấmdứthợpđồcách nổ hũ mini poker nhà đầu tư Dự án BOT Quốc lộ 51 vẫn chưa thống nhất với cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Chia sẻ với: