vị trí hiện tại:trang đầu > tập trung

【siêu hũ vip vòng quay bất tận】Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham quan Bảo tàng Anh

Bảo tàng Anh từng là nơi Karl Marx,ủtịchnướcVõVănThưởngthamquanBảotàsiêu hũ vip vòng quay bất tận Friedrich Engels, Lenin cùng nhiều nhà tư tưởng lớn đã đến làm việc và nghiên cứu trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa cộng sản khoa học.

Chia sẻ với: