vị trí hiện tại:trang đầu > Thời trang

【zeus slots】Trình phương án lập 2 thành phố trực thuộc Hà Nội

Chính phủ vừa trình Quốc hội dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi với 7 chương,ìnhphươngánlậpthànhphốtrựcthuộcHàNộzeus slots 59 điều (tăng 3 chương, 32 điều so với Luật Thủ đô 2012).

Về quy định chính quyền tại Thủ đô, Chính phủ đề xuất thực hiện mô hình tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội theo hướng không tổ chức HĐND phường, đồng thời bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc TP Hà Nội.

Việc bổ sung cấp chính quyền trong thành phố như vậy để hướng đến Hà Nội xây dựng thêm 2 thành phố mới ở phía Bắc và phía Tây.

Theo đó, 2 thành phố mới của Hà Nội dự kiến gồm: Khu vực phía Bắc là thành phố logistics, dịch vụ (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn); khu phía Tây là thành phố về giáo dục, đào tạo, khoa học (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai).

Khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) được định hướng phát triển thành thành phố logistics, dịch vụ.

Khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) được định hướng phát triển thành thành phố logistics, dịch vụ.

Những khu vực này sẽ có đặc thù vượt trội so với cơ cấu tổ chức của HĐND, UBND quận, huyện, thị xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, như tăng số lượng phó chủ tịch HĐND (từ 1 lên 2), tăng số lượng phó chủ tịch UBND (từ 3 lên 4), tăng đại biểu HĐND chuyên trách (từ 6 lên 9).

Để tăng cường tổ chức bộ máy của HĐND TP Hà Nội, Chính phủ đề xuất tăng số lượng đại biểu HĐND từ 95 đại biểu lên 125 người; tăng tỷ lệ đại biểu HĐND chuyên trách từ 20% lên 25%.

Theo lý giải, Hà Nội là một trong hai địa phương có quy mô dân số đông nhất cả nước với tốc độ gia tăng dân số cơ học hàng năm ở mức 1,4%/năm; số lượng người cư trú thường xuyên và làm việc tại Hà Nội khoảng trên 10 triệu người.

Với số lượng 95 đại biểu HĐND Thành phố như hiện nay, bình quân 105.000 người dân/đại biểu, thấp hơn bình quân chung cả nước (26.500 người dân/đại biểu). Nếu không đủ số lượng đại biểu HĐND thì không bảo đảm được tính đại diện, quyền lợi của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Bộ Tư pháp cho biết, số lượng đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 là 95 đại biểu. Trong đó có 19 đại biểu chuyên trách, chiếm tỉ lệ 20%, bao gồm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, 2 phó chủ tịch, 4 trưởng ban, 8 phó trưởng ban và 4 ủy viên chuyên trách của cả 4 Ban HĐND Thành phố.

Nếu tăng số lượng đại biểu HĐND lên 125 đại biểu và ít nhất 25% đại biểu chuyên trách, số đại biểu tăng thêm là 30 đại biểu, trong đó tăng thêm khoảng 13 đại biểu chuyên trách.

Chia sẻ với: