vị trí hiện tại:trang đầu > Điểm phát sóng

Mexico bắt giữ người liên quan vụ hỏa hoạn tại Viện Di trú quốc gia

ắtgiữngườiliênquanvụhỏahoạntạiViệnDitrúquốLực lượng chức năng Mexico đã bắt giữ 5 người liên quan vụ hỏa hoạn xảy ra trước đó 3 ngày tại Viện Di trú quốc gia ở thành phố Ciudad Juares và những đối tượng này sẽ bị đưa ra xét xử.

Chia sẻ với: