vị trí hiện tại:trang đầu > toàn diện

Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình về lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ra thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

TheộChínhtrịtiếpthugiảitrìnhvềlộtrìnhthựchiệnchếđộtiềnlươngmớo thông cáo, sáng 8/10, Trung ương họp phiên bế mạc tại Hội trường dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các Ủy viên Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với các nội dung Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến.

Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 8. (Ảnh: Phạm Cường).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 8. (Ảnh: Phạm Cường).

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Cùng đó là báo cáo tiếp thu, giải trình về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031; về thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau đó, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Chia sẻ với: