vị trí hiện tại:trang đầu > Kiến thức

Ý kiến của Thủ tướng về đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành đề xuất lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam và các dự án đường sắt tốc độ cao khác,ÝkiếncủaThủtướngvềđầutưđườngsắttốcđộcaotrêntrụcBắ trước ngày 5/8 tới.

Chia sẻ với: